สถิติเว็บไซด์
วันที่เริ่ม
23/11/2017
อัพเดทล่าสุด
12/05/2021
จำนวนผู้เข้าชม
71907

หน้าหลัก > ประวัติ

ประวัติ

  • บริษัท แคลลิเบรเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สาขาความยาว และ มิติ , สาขามวล, สาขาปริมาตร, สาขาอุณหภูมิและความชื้น, สาขาความดัน, แรง, แรงบิด, สาขาไฟฟ้า และ สาขาวิเคราะห์เคมี โดยบริการสอบเทียบทั้งภายใน และ ภายนอกห้องปฎิบัติการแบบถาวร เริ่มก่อตั้งขึ้นในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2541 ดำเนินงานโดยบุคลากร ที่มีความรู้ และ ความชำนาญ ในงานสอบเทียบแต่ละสาขา เป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา และ ส่งเสริมงาน ด้านมาตรวิทยา ของไทยให้แพร่หลาย และ เพียงพอ กับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน

นโยบาย

  • การปฎิบัติงานมุ่งเน้น คุณภาพ และ ความเป็นมืออาชีพที่ดี
  • มีมาตรฐานการบริการเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ โดยจัดระบบการบริหารงาน เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025
  • บุคลากรต้องเข้าใจ และ คุ้นเคยกับ นโยบาย ขั้นตอนดำเนินงาน และ นำไปปฎิบัติ อย่างสม่ำเสมอ
  • ผู้บริหารมีความผูกพันที่จะปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

  1. การบริหาร และ การปฎิบัติงาน ของห้องปฎิบัติการ มีวิธีปฎิบัติ และ บุคลากร ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นมืออาชีพที่ดี เพื่อผลงานที่มีคุณภาพ
  2. จัดการระบบการบริหารงานให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อให้การบริการ ของห้องปฎิบัติการ มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ของผู้ใช้บริการทั้งงานสอบเทียบภายใน และ ภายนอกห้องปฎิบัติการ
  3. นำมาตรฐานวิธีสอบเทียบที่กำหนดไว้แล้ว และเป็นที่ยอมรับมาปรับปรุง เป็นวิธีสอบเทียบของห้องปฎิบัติการ ที่ให้บริการโดยทั่วไป
  4. บุคลากรทั้งหมดต้องมีความเข้าใจ และ ทำความคุ้นเคยกับระบบคุณภาพ และ นำนโยบาย และ ขั้นตอนดำเนินงาน ไปปฎิบัติอย่างมีประสิทธิผล และ สม่ำเสมอ
  5. ผู้บริหารทั้งหมดของห้องปฎิบัติการมีความผูกพันที่จะปฎิบัติงานใดๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ มุ่งปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัท แคลลิเบรเทค จำกัด
7/106-7 หมู่ 2 ถ.สุขาประชาสรรค์3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel: ++66(0)2 9646211-2 Fax: ++66(0)2 964 5155
Email: Calibratech_Cal@yahoo.com, Calibratech_Cal@hotmail.com

Copyright ©2018 All Rights Reserved.